Referenser

Vi utför alla i branschen förekommande installationer och projekteringar av både små och stora objekt.

Kontakt

Utförda arbeten

Söderhamns Resecentrum
Driftcentral Arizona Chemical
Bergviks skola ombyggnad 2003
Vallviks Bruk, ett flertal projekt
Avloppsreningsverk, ett flertal
Vattenverk, Tinghus Hudiksvall
Kabel TV/Bredbandsnät Söderhamn
Sjukhus/Folktandvåden Söderhamn ett flertal projekt
Kraftvärmeverk, Söderhamn
Ångturbin m.m. Vallviks Bruk
Mätarbyten åt Söderhamn Elnät, ca 10.000 st
Undercentraler fjärrvärme

Pågående projekt

  • Personalbyggnad Söderhamn Nära Långtå
  • Godsmottagning Byggtech/Region Gävleborg
  • Kvarteret Dallas Skanska/Faxeholmen
  • EPC Caverion
  • Löpande Underhåll Rundvirke
  • Diverse Vallviks Bruk